Ylityöt projekteissa voivat käydä kalliiksi


Tehdäänkö teidän projekteissanne usein ylitöitä? Ehkä ei kannattaisi.

Monien yritysten projektihenkilöstöllä on joustava työaika. Usein tämä tarkoittaa käytännössä jatkuvia ylitöitä. 

Vaikka kukaan ei suoranaisesti käskisikään tekemään töitä pidempään, ihmiset helposti tulevat vain tehneeksi ylitöitä. Etenkin näin pandemia-aikaan, kun suuri osa projektityöstä tehdään etänä.

Jatkuva ylitöiden tekeminen ei kuitenkaan välttämättä ole kovin kannattavaa. 

Esimerkiksi erään hyvinkin menestyneen yrityksen projektipomo kertoi minulle kerran, että lähtökohtaisesti heidän projekteissaan ei tehdä ylitöitä ja piste. 

Syy tähän on se, että pidemmistä työpäivistä ei kertakaikkiaan ole vastaavaa hyötyä. Laatu ei ole koskaan samaa kuin normityöpäivien puitteissa tehdyssä työssä. 

Pahimmillaan asioita joudutaan tekemään myöhemmin jopa kokonaan uudelleen. Ja rahaa palaa.

Projektien pitää voida pyöriä ilman ylitöitäkin

Liiallisista ylitöistä voi siis olla jopa haittaa projekteille. 

Yksittäisen projektityöntekijän voi kuitenkin olla hyvin vaikeaa rajoittaa omaa työntekoaan, jos siihen ei ole em. kaltaista virallista linjausta ja sitä tukevia toimintatapoja.

Varsinkin jos muutkin projektiryhmän jäsenet vapaaehtoisesti tekevät jatkuvasti pitkää päivää, yksittäisen ihmisen ei ole kovin helppoa toimia toisin. Ei, vaikka kukaan ryhmän jäsenistä ei itse asiassa haluaisi koko ajan venyttää päiviään.

Luonnollisesti kaikissa projekteissa tulee hetkiä, jolloin itse kunkin pitää pystyä joustamaan. Yllätyksiä tapahtuu. 

Projektien ei kuitenkaan ole järkevää antaa pyöriä sen varassa, että ihmiset joustavat jatkuvasti. 


Jatkuvat ylityöt yleensä heikentävät laatua ja lisäävät kustannuksia. Siksi niiden tekemistä kannattaa pyrkiä projekteissa minimoimaan. 


Kuva: Mohamed Hassan / Pixabay