Sertifikaatit eivät takaa projektien menestystä


Projektitoimintaan on nykyään tarjolla useita erilaisia henkilö- ja muita sertifikaatteja. Näiden sertifikaattien sekä niihin liittyvien koulutus- ja konsultointipalvelujen tarjoamisessa liikkuu myös isot rahat. 

Sertifikaattien voisikin helposti kuvitella olevan jonkinlainen projektitoiminnan menestyksen tae. 

Epäilemättä sertifikaatit kyllä osoittavat, että ainakin periaatteessa niiden saamisen kriteerit on onnistuttu täyttämään. 

Kuitenkaan mikään projektitoiminnan sertifikaatti itsessään ei takaa yhtään mitään. Vaikka erilaisia sertifikaatteja olisi hankittu pilvin pimein, yrityksen projektit eivät silti välttämättä saavuta hyviä tuloksia.

Miksikö? Koska ihmiset.

Projektien menestys on ihmisistä kiinni

Jos sertifikaatit todella takaisivat projektien menestyksen, maailmassa olisi huikeasti paljon enemmän menestyksekkäitä projekteja. Siinä määrin paljon sertifikaatteja vuosittain myönnetään.  

Sertifikaattien sijaan projektien menestys riippuu kuitenkin aina viime kädessä kaikista projektiin osallisista ihmisistä ja heidän toiminnastaan. Jälleen kerran.

Siinä ei sertifikaatit paljon auta, jos kaikki projekteihin osalliset ihmiset eivät käytännössä toimi projektin lopputuloksen kannalta tarkoituksenmukaisesti. 

Tämä taas johtuu usein siitä, että ihmisillä ei ole riittäviä mahdollisuuksia tai edes intressejä toimia tarkoituksenmukaisemmin. Esimerkiksi jos projekti on alun alkaenkin selvästi aliresurssoitu tai se ei muuten saa johdolta tarvitsemaansa tukea, ei sitä mikään sertifikaatti pysty pelastamaan.

Pahimmillaan sertifikaatit voivat jopa tehdä hallaa projekteille. Sertifikaattien kriteeristöt ovat omiaan aina vahvistamaan tietynlaisia toimintatapoja ja sulkemaan pois toisenlaisia. 

Niinpä sertifikaatit saattavat ohjata ihmisiä toimimaan projekteissa aina juuri tietyllä tavalla. Siitäkin huolimatta, että lopputuloksen kannalta saattaisikin joskus olla hyödyllisempää toimia aivan toisin.


Projektien menestys ei ole kiinni sertifikaateista. Niitä olennaisempaa on varmistaa, että ihmisillä on edellytykset toimia kulloisenkin projektin kannalta tarkoituksenmukaisesti.


Kuva: Gerd Altmann / Pixabay