Projekteissa varmaa on vain epävarmuus


Miten suhtaudut epävarmuuteen projekteissa?

Onko epävarmuus sinulle ehdottoman negatiivinen asia, josta pitäisi päästä eroon? Vai näetkö epävarmuudessa ehkä jotain hyvääkin?

Projektinhallinta yrityksissä on perinteisesti keskittynyt epävarmuuksien vähentämiseen. Epävarmuuksien on nähty lähinnä aiheuttavan projekteille riskejä, joita tulisi kaikin tavoin välttää.

Epävarmuutta ja sen seurauksia onkin pyritty tyypillisesti minimoimaan huolellisella ennakkosuunnittelulla ja erilaisten riskienhallintatyökalujen käytöllä.

Tosiasia kuitenkin on, että projekteissa varmaa on vain epävarmuus. Kukaan ei pysty täysin ennakoimaan tulevaa. 

Epävarmuudesta ei kerta kaikkiaan pääse eroon, vaikka projekteja kuinka suunnittelisi ja ennakoisi.

Projektien epävarmuus on mahdollisuus

Suunnittelutyöllä ja riskienhallintatyökaluilla voi kyllä usein välttää ne pahimmat ja ilmiselvimmät karikot projekteissa. Siksi niitä kannattaa myös hyödyntää. 

Projekteihin liittyvältä luontaiselta epävarmuudelta ei niidenkään avulla voi silti kokonaan välttyä. Matkan varrella joka tapauksessa tapahtuu aina jotain sellaista, jota ei pysty täysin ennakoimaan. 

Parhaimmassa tapauksessa tällaiset ennakoimattomat tapahtumat voivat lisäksi synnyttää  merkittäviä uusia innovaatioita. Tällöin keskittyminen epävarmuuden minimoimiseen voi jopa ehkäistä uusien ja luovien ratkaisujen kehittämistä.

Projektien luontaista epävarmuutta kannattaisikin ongelman sijaan lähestyä ennemminkin mahdollisuutena.

Etenkin jos projektien pyrkimyksenä on luoda jotain aivan uutta.


Projektit ovat lähtökohtaisesti aina epävarmoja. Siksi olisi hyödyllistä vain hyväksyä se eikä yrittää turhaan hankkiutua siitä eroon.


Kuva: Mark Fletcher-Brown / Unsplash