Mistä muutosvastarinta itse asiassa kertoo?


Ihmiset eivät aina lähdekään riemumielin mukaan kehittämishankkeessa ajettuun muutokseen. Sen sijaan he usein syystä tai toisesta näyttävät vastustavan sitä.

Tällaisissa tilanteissa on aika tavallista alkaa puhua ihmisten muutosvastarinnasta, joka pitäisi pystyä murtamaan muutosten aikaansaamiseksi. 

Toisin sanoen kehittämisprojektin läpivieminen nähdään pitkälti taisteluna ihmisten ymmärtämättömyyttä vastaan. Hyvänen aika: perustuuhan projektissa ajettu muutos siihen ainoaan oikeaan ymmärrykseen asioiden tilasta ja tarvittavista toimenpiteistä.

Kehittämisprojektien aikana kohdattu muutosvastarinta ei kuitenkaan välttämättä ole ihmisten ymmärtämättömyydestä johtuva ongelma. Päinvastoin, ihmiset saattavat ymmärtää erittäin hyvin heille projektin myötä koituvat muutokset. 

Ongelma voi olla ennemminkin se, että muutosten läpiviejät eivät ymmärrä, millaisia ovat näiden muutosten todelliset vaikutukset ihmisten arkeen.

Kotiläksyt tekemättä

Muutosprojektissa kohdattu muutosvastarinta on usein merkki siitä, että hankkeessa on vain jäänyt kotiläksyt tekemättä. Iso osa muutosprojekteissa kohdattavasta vastustuksesta on nimittäin usein ennakoitavissa ja siten myös otettavissa etukäteen huomioon. 

Se vaatii ainoastaan sitä, että ymmärretään niiden ihmisten todellisuutta, joiden arkeen projektissa läpivietävät muutokset vaikuttavat.

Valitettavan usein muutosta kuitenkin lähdetään ajamaan kuin sitä kuuluisaa käärmettä pyssyyn – ymmärtämättä muutokseen liittyviä erilaisia käytännön näkökulmia. Niinpä nämä näkökulmat jäävät helposti kokonaan huomiotta. 

Se taas on onnen omiaan herättämään sitä surullisenkuuluisaa muutosvastarintaa. 

Tämän välttämiseksi kehittämishankkeissa kannattaisikin aina käyttää kunnolla aikaa sen selvittämiseen, mitä projektissa ajettu muutos käytännössä merkitsee eri ihmisille.

Jos tämän taustatyön tekee hyvin, monet vastalauseiden aiheet pystyy ottamaan muutosprojektissa huomioon jo ennen kuin mitään vastustusta edes ilmenee.


Jos haluaa välttää muutosvastarintaa, kannattaa pyrkiä etukäteen perehtymään niiden ihmisten arkeen, joita muutos koskettaa.


Kuva: Tumisu / Pixabay