Valmiiden ratkaisujen vaatiminen voi pahentaa projektien ongelmia


"Välillä tuntuu, että kaikki uutiset projekteista on huonoja uutisia."

Näin eräs yritysjohtaja kertoi minulle kerran kokemuksistaan. Toisinaan yritysjohdolle tunnutaan raportoitavan projekteista lähinnä vain ongelmia, joihin olisi otettava kantaa.

Tällaisten tilanteiden myötä johdolle saattaa tulla houkutus alkaa vaatia valmiita ratkaisuvaihtoehtoja tyyliin: "Älkää tuoko meille ongelmia, vaan ratkaisuja".

Periaatteessa tämä on myös ihan järkeenkäypää. Ongelmistahan on helppo valittaa. On kokonaan eri asia yrittää ratkaista noita ongelmia. Pelkkä ongelmien osoittaminen ei siihen riitä.

Ratkaisuvaihtoehtoja vaatimalla ihmiset voi pakottaa oikeasti miettimään keinoja ratkaista ongelmia käytännössä.

Aina se ei silti ole välttämättä kovin hyvä idea.

Älä estä projektien ongelmanratkaisua

Monet projekteista raportoitavat ongelmat eivät ole ratkaistavissa kovin yksinkertaisesti. Jos ne olisivat sellaisia, niitä ei välttämättä edes tuotaisi yritysjohdon pöydälle. 

Sen sijaan ne ovat luonteeltaan ennemminkin monimutkaisia ja hankalia. Sellaisten ongelmien ratkaiseminen saattaa vaatia runsaasti yhteistä keskustelua ja pallottelua myös yritysjohdon kanssa.

Niinpä valmiiden ratkaisumallien vaatiminen tällaisiin ongelmiin saattaa johtaa siihen, että niistä ei enää raportoida yritysjohdolle ollenkaan.

Kun kerran kenelläkään ei ole esittää lähellekään valmiita ratkaisuvaihtoehtoja, ongelmia ei oikeastaan voi tuoda lainkaan esille.

Toisin sanoen ratkaisuvaihtoehtojen vaatiminen saattaa toisinaan toimia täsmälleen päinvastoin kuin on tarkoitus: ratkaisujen löytämisen sijaan sillä käytännössä estetään ongelmien ratkaisemista! 


Yritysjohdon kannattaa miettiä kaksi kertaa ennen kuin alkaa vaatia valmiita ratkaisuvaihtoehtoja projekteissa kohdattujen ongelmien raportointiin.


Kuva:  Clker-Free-Vector-Images / Pixabay