Yksi projekti – monta näkökulmaa


On yleinen harhakuvitelma, että onnistuneissa projekteissa kaikki projekteihin osalliset ihmiset ymmärtäisivät projektin tavoitteet yksiselitteisesti ja samalla tavalla. 

Käytännössä on nimittäin mahdotonta saavuttaa tilannetta, jossa kaikki projektiin osalliset lähestyisivät projektia absoluuttisesti samalla tavalla. 

Se vain ei ole mahdollista, vaikka kuinka yrittäisi lekalla takoa ihmisten päihin johdon päättämiä "yhteisiä tavoitteita".

Ihmiset lähtevät projekteihin aina erilaiset silmälasit silmillä. Nuo silmälasit taas vaikuttavat vahvasti siihen, miten ihmiset suhtautuvat projektin tavoitteisiin ja projektissa tehtävään työhön.

Keskiössä talous, sisältö tai asiakas

Suhtautumisessaan projekteihin ihmiset voivat periaatteessa edustaa ainakin kolmea erilaista perusnäkökulmaa:

  1. Talouspainottunut näkökulma. Tästä näkökulmasta projektissa tärkeintä on sen taloudellinen lopputulema. Siksi erityisen olennaista projektissa on pysyä budjetissa ja aikataulussa, ja siten pitää projektin tuotot ja kulut ennakkoon suunnitellussa tasapainossa. Projekti- ja yritysjohto tyypillisesti edustaa tätä näkökulmaa – ainakin virallisesti.
  2. Sisältöpainottunut näkökulma. Tästä näkökulmasta projektissa tärkeintä on sen lopputuotoksen sisällöllinen laatu oman ammattikunnan kriteereillä arvioituna. Se, mitä tuon laadun aikaansaaminen maksaa tai kuinka kauan siihen kestää, ei ole niin olennaista. Tärkeää ei juuri myöskään ole se, mitä mieltä projektin johto tai asiakas lopputuotoksesta ovat. Tyypillisimmin tätä näkökulmaa projekteissa edustavat erilaisten erityisalojen asiantuntijat.
  3. Asiakaspainottunut näkökulma. Projektissa tärkeintä on se, mitä asiakas on mieltä projektista ja sen lopputuotoksesta. Mahdollisilla budjetin ja aikataulun ylityksillä tai lopputuotoksen laadulla ammatillisessa mielessä ei ole merkitystä, kunhan projektin asiakas vain pysyy tyytyväisenä. Tämä on yleensä nimenomaan projektien myyntiin osallistuvien ihmisten näkökulma.

Vaikka projekteissa usein dominoikin talouspainottunut näkökulma, myös muut näkökulmat ovat niissä aina läsnä. Tämän seurauksena voi olla paitsi ongelmia ihmistenvälisessä tiedonkulussa, myös suoranaisia ristiriitoja eri näkökulmia edustavien ihmisten välillä.

Projekteissa olisikin tärkeää pyrkiä ymmärtämään ja ottamaan huomioon erilaisia mahdollisia näkökulmia projektiin ja sen tavoitteisiin. Käytännössä tämä taas edellyttää avointa vuorovaikutusta kaikkien projektiin osallisten kanssa.


Onnistunut projekti ei voi perustua johdon oman näkökulman dominointiin, vaan avoimeen vuorovaikutukseen eri näkökulmia edustavien ihmisten välillä.


Kuva: Peggy Marco / Pixabay