Projektien keikkatyövoima voi käydä kalliiksi

Monen yrityksen projekteissa käytetään väliaikaista keikkatyövoimaa.

Keikkatyöntekijöillä pystytäänkin tarvittaessa hyvin täydentämään yrityksen omaa osaamispoolia. Etenkin harvinaisempaa osaamista vaativissa projekteissa tämä voi olla jopa välttämätöntä.

Varsin usein keikkatyöntekijöitä käytetään projekteissa kuitenkin myös puhtaasti taloudellisista syistä. On halvempaa palkata keikkatyöläinen lyhyeen työsuhteeseen kuin pitää ihmisiä jatkuvasti yrityksen palkkalistoilla.

Vaikka keikkatyöntekijöiden käyttö voi tällä tavoin olla taloudellisesti houkuttelevaa, sillä on kuitenkin myös kääntöpuolensa. 

Keikkatyö projekteissa ei välttämättä kannata

Keikkatyövoiman käyttöön projekteissa liittyy yrityksen kannalta ainakin kolme isoa ongelmaa:

1) Keikkatyöntekijät eivät tunne talon tapoja. Uudet keikkatyöntekijät on joka kerta erikseen perehdytettävä talon tapoihin. Tähän perehdyttämiseen taas voi mennä tolkuttomasti aikaa ja vaivaa. Se taas on kaikki pois tuottavasta projektityöskentelystä. 

2) Keikkatyöntekijät eivät aina anna täyttä panostaan. Keikkatyöläistä saattaa jo heti alkuun kiinnostaa projektia enemmän se, mitä hänelle siinä työskentelyn jälkeen tapahtuu. Viimeistään  työsuhteen loppuvaiheissa iso osa työtehosta voi mennä seuraavan keikan metsästämiseen.

3) Keikkatyöntekijät vievät oppinsa mukanaan. Projekteista saatujen oppien hyödyntäminen olisi yrityksen pitkän tähtäimen menestyksen kannalta kriittisen tärkeää. Keikkatyöntekijöillä ei kuitenkaan ole välttämättä mitään intressejä jakaa oppejaan, vaan he vievät ne projektin jälkeen mukanaan.

Niinpä vaikka keikkatyövoiman käytöllä saataisiinkin paperilla aikaan kustannussäästöjä, loppujen lopuksi se ei välttämättä säästä mitään. Pahimmassa tapauksessa se käy jopa kalliimmaksi.

Keikkatyön teettäminen projekteissa ei saisikaan koskaan perustua pelkkiin kustannuslaskelmiin, vaan sille tulisi olla aina myös muita perusteita.


Keikkatyöntekijöiden käyttö voi varsinkin pitkässä juoksussa koitua todella kalliiksi yritykselle. Siksi pelkät lyhyen tähtäimen kustannussäästöt eivät ole riittävä peruste väliaikaisen keikkatyövoiman käyttöön projekteissa.


Kuva: Thought Catalog / Unsplash