Miksi projektien tulisi kuulua yritysjohdon agendalle?


Yrityksen kaiken toiminnan tulisi tukea sen pitkän tähtäimen menestystä. Projektien kohdalla näin ei silti aina ole.

Pahimmillaan projekteissa keskitytään nyhertämään bisneksen kannalta epäolennaisten asioiden kimpussa. Tai sitten projektien tulokset palvelevat vain jotain osaa yrityksestä.

"Strategisimmissakaan" projekteissa yritykselle koituvien hyötyjen aikajänne ei välttämättä ulotu kovinkaan pitkälle tulevaisuuteen.

Projektit vaatisivatkin monessa yrityksessä huomattavasti nykyistä enemmän johdon huomiota. Usein yritysjohto kuitenkin mieltää projektit lähinnä operatiiviseksi asiaksi, joka ei heille kuulu.

Vaikka se mitä suurimmassa määrin kyllä kuuluisi.

Yritysten kaikki projektit ovat strategisia


Projekteja ei ole perinteisesti pidetty erityisen strategisena kysymyksenä. Yhä useammassa yrityksessä mikään ei kuitenkaan ole nykyään niin strategista kuin projektit.

Viime kädessä yrityksen strategiat realisoituvat aina siinä, mitä ihmiset arjessaan konkreettisesti tekevät. Koska yrityksissä yhä suurempi osa ihmisten työstä tehdään projekteissa, myös yritysten menestys rakentuu koko ajan enemmän projektien varaan.

Niinpä itse asiassa yritysten kaikki projektit ovat viime kädessä strategisia – tai ainakin niiden pitäisi olla.

Siksi myöskään nykypäivän yritysjohdolla ei olisi enää varaa jättää projekteja pelkäksi operatiiviseksi asiaksi.


Projektit eivät ole vain operatiivinen kysymys. Jos yrityksessä tehtävät projektit eivät jo ole yritysjohdon agendalla, ne olisi syytä pikapikaa nostaa sinne.

 

Kuva: Gerd Altmann / Pixabay