Miksi tulokset eivät vastaa projektin tavoitteita?


Moni projekti jää kauas sille asetetuista tavoitteista.

Tämä ei kuitenkaan välttämättä kerro mitään projektin toteutuksesta tai sen epäonnistumisesta. Ennemminkin se kertoo juurikin itse projektin tavoitteista ja niiden asettamisesta.

Projektin tavoitteiden ja niihin liittyvien suunnitelmien tarkoitus on nimittäin ennen kaikkea saada projekti käyntiin.

Niinpä ei olekaan tavatonta, että projektien tavoitteet ja suunnitelmat esitetään usein tarkoituksellisen ylioptimistisina. Itse asiassa ylioptimistiset tavoitteet ja suunnitelmat voivat olla jopa ainoa tapa saada kulloinenkin projekti ylipäänsä liikkeelle.

Projektin tavoitteet ovat vaikuttamisen väline

Viime kädessä projekti kuin projekti myydään aina sen tavoitteilla. Mitä enemmän lupaa, sitä varmempaa on myös saada projektille tukea eri sidosryhmiltä.

Kokonaan toinen juttu on sitten se, mitä näiden lupausten suhteen käytännössä tapahtuu. 

Parhaassa tapauksessa luvatut tavoitteet toteutuvat sellaisenaan. Useimmiten näin ei kuitenkaan ole asian laita. Yleensä alun perin esitetyistä tavoitteista ja suunnitelmista joudutaan projektin kuluessa tavalla tai toisella joustamaan.

Projektin tavoitteet ovatkin aina ennen kaikkea vaikuttamisen väline. Ne ovat keino hankkia projektille tukijoita ja resursseja. 

Niinpä projektin puolestapuhujille on usein tarkoituksenmukaista esittää projektin tavoitteet mahdollisimman houkuttelevina eri sidosryhmille.

Vaikka he hyvin tietäisivätkin, ettei niitä ole koskaan mahdollista edes saavuttaa.


Jos ehdotetun projektin tavoitteet ja suunnitelmat vaikuttavat vähänkään ylioptimistisilta, niihin kannattaa suhtautua varauksella. Kyse voi olla pyrkimyksestä saada projekti käyntiin keinolla millä hyvänsä.


Kuva: Gerd Altmann / Pixabay