Miksi muutosprojektin viestintä ei sitouta?

Mikä kumma siinä on kun henkilöstö ei sitoudu muutosprojektin toteuttamiseen? Projektin toteutus suunnitellusti olisi yritykselle ensiarvoisen tärkeää. 

Ihmiset eivät selvästi ole ymmärtäneet viestintää projektin merkityksestä yrityksen tulevaisuudelle.

Mistä oikein kiikastaa?

Epäilemättä tuttu tilanne monessa yrityksessä. Jostain syystä henkilöstö ei vaikuta sitoutuneen riittävästi bisneksen kannalta tärkeän muutosprojektin toteutukseen.

Projektiviestintä ei siis näyttäisi olevan onnistunut teroittamaan ihmisten mieliin sitä, miten olennaista projektin toteuttaminen on yrityksen kannalta.  

Tyypillisesti tällaisia tilanteita lähdetään ratkaisemaan lisäämällä viestinnän määrää ja kanavia. Ongelma ei kuitenkaan välttämättä ole se, etteikö asioista olisi sinänsä viestitty ja myös käytetty oikeita kanavia.

Sen sijaan todennäköisempi ongelma on se, mistä näkökulmasta asioista on viestitty.

Johdon näkökulma muutosprojektiin ei riitä

Suurin osa muutosprojektien viestinnästä tehdään yleensä yrityksen ja sen johdon näkökulmasta. Tämä näkökulma ei kuitenkaan välttämättä ole paras mahdollinen, jos henkilöstöä yritetään saada sitoutumaan muutosprojektiin. 

Useimmiten henkilöstöä ei nimittäin niinkään kiinnosta yrityksen ja sen johdon näkökulma. Sen sijaan heitä kiinnostaa ensisijaisesti heidän oma näkökulmansa muutosprojektiin. 

Niinpä henkilöstöä on melkoisen turha yrittää “sitouttaa” projektiin viestimällä muutosprojektista vain yrityksen edun näkökulmasta. Ihmiset kun eivät koskaan sitoudu yrityksen etuun sinänsä. 

He sitoutuvat vain ja ainoastaan omiin intresseihinsä.

Jos ihmiset kokevat muutosprojektin edesauttavan heidän omia intressejään, he todennäköisesti myös sitoutuvat siihen. Jos he taas eivät koe muutosprojektin palvelevan heidän omia etujaan, ei mikään vippaskonsti saa heitä myöskään tukemaan sitä.

Siksipä muutosprojektin viestinnän lähtökohtana tulisi aina olla nimenomaan vastaanottajan näkökulma ja intressit. Tällöin ihmisten on helpompi myös löytää syitä sitoutua muutosprojektin toteuttamiseen.


Muutosprojektin viestinnässä kannattaa pitää visusti mielessä se, että ihmisiä kiinnostaa aina ensisijaisesti heidän oma napansa.


Kuva: Gerd Altmann + Tumisu / Pixabay