Vika ei ole aina projektipäällikössä


Projektipäälliköltä odotetaan usein paljon.

Projektipäällikön olisi osattava suunnitella projekti tarkasti etukäteen ja pystyttävä ohjaamaan projektia suunnitelman mukaisesti. Projektipäällikön olisi kyettävä aina kertomaan ihmisille, mitä kulloinkin pitää tehdä. Hänen olisi myös osattava motivoida heitä toimimaan halutulla tavalla. 

Kaiken kaikkiaankin projektipäällikön olisi pystyttävä hallitsemaan projektia alusta loppuun tehokkaasti.

Valitettavasti projektipäällikköön kohdistuvat odotukset ja todellisuus eivät aina täysin kohtaa. Tarkoista suunnitelmista huolimatta projektit eivät etenekään odotetusti.

Usein syyllisenä tällöin pidetään nimenomaan projektipäällikköä, joka ei ole kyennytkään toimimaan odotetulla tavalla.

Vika saattaa kuitenkin olla jossain aivan muualla.

Projektipäälliköltä saatetaan odottaa mahdottomia

Käytännössä monet projektipäällikköön kohdistuvista odotuksista ovat usein jo lähtökohtaisesti mahdottomia täyttää. 

Tarkkojen etukäteissuunnitelmien teko – saati sellaisissa pysyminen – on usein erittäin vaikeaa, etenkin mitä ainutkertaisemmasta hankkeesta on kysymys. Lisäksi projekteissa tulee monasti vastaan tilanteita, joissa kukaan ei kertakaikkiaan voi tietää, mitä pitäisi tehdä. 

Ihmisiä ei myöskään voi noin vain ulkopuolelta ”motivoida” toimimaan jollain tavalla, etenkään jos se on heidän omien intressiensä vastaista. 

Toisin sanoen projekteja ei vain voi ”hallita” niin kuin useimmissa projektioppaissa esitetään.

Ei siis ole ihme, että projektipäällikköön kohdistuvat odotukset eivät täyty. Epärealistisia odotuksia ei yksinkertaisesti ole kenenkään mahdollista täyttää. 

Silti syytä odotusten ja todellisuuden ristiriitaan haetaan yleensä lähinnä projektipäälliköstä itsestään ja tämän vajavaisuuksista. 

Ennen projektipäällikön hirttämistä olisi kuitenkin hyvä aina muistaa, että vika ei välttämättä olekaan projektipäällikössä. Sen sijaan vika saattaakin olla tähän kohdistuneiden odotusten epärealistisuudessa. 


Jos projektipäällikkö ei onnistukaan työssään odotetulla tavalla, vika ei ole aina projektipäällikössä. Vika voi olla myös projektipäällikköön kohdistetuissa odotuksissa.

Kuva: Gerd Altmann / Pixabay