Miksi innovaatioprojekti ei tuota innovaatioita?


Moni innovaatioprojekti osoittautuu pettymykseksi. Niiden tuloksena ei synnykään toimialaa mullistavia innovaatioita. Korkeintaan aikaan saadaan pikkukivoja uudistuksia, jotka saattavat parhaimmillaan hieman parantaa kannattavuutta, mutta eivät juuri muuta.

Usein johdon toiveena olisi kuitenkin tuottaa ennemmin innovaatioita, jotka mahdollistavat toimialan keskiarvoa suuremmat tuotot.

Näin ei silti monasti tapahdu. Ja yksi syy tähän on siinä, miten innovaatioprojekteja yrityksissä lähestytään. 

Monissa yrityksissä nimittäin noudatetaan toimintatapoja, jotka eivät mitenkään edistä todellisten radikaalien innovaatioiden syntyä. 

Innovaatioprojekti ei ole talonrakennusprojekti

Innovaatioprojektien tavoitteena on luoda uutta. Tällaisissa projekteissa on ilmiselvää, että niiden kulkua ja lopputuloksia on hyvin vaikea määrittää tarkasti etukäteen.

Silti valitettavan usein innovaatioprojekteja lähestytään yrityksissä täsmälleen samalla tavalla kuin paremmin ennakoitavissa olevia projekteja, kuten esim. talonrakennusprojekteja.

Selvimmin tämä tulee esille silloin, kun uutta innovaatioprojektia yritetään saada käyntiin. Jotta  projektia on mahdollista saada edes liikkeelle, on esitettävä tarkka kuvaus projektin tavoitteesta ja huolellinen suunnitelma tarkkoine aikatauluineen ja budjetteineen sen saavuttamiseksi. 

Kuitenkin jos projektissa oikeasti yritetään saada aikaan jotain todella uutta ja erilaista, tarkkojen tavoitekuvausten ja etukäteissuunnitelmien esittäminen on usein käytännössä mahdotonta. 

Tällöin onkin helpompaa vain keskittyä pikkukivoihin kehittelyprojekteihin, joille on mahdollista laatia vaaditut dokumentit riittävällä tarkkuustasolla. 

Johdon peräänkuuluttamat mullistavat innovaatiot jäävät kuitenkin tällä tavalla yleensä tekemättä.


Innovaatioprojektia ei kannata lähestyä samalla tavalla kuin talonrakennusprojektia. Tarkkojen tavoitekuvausten ja ennakkosuunnitelmien sijaan olennaista olisi keskittyä lähinnä vain projektin tarkoituksenmukaisuuteen yrityksen kannalta.


Kuva: Pete Linforth / Pixabay