Ihminen ei ole projektin resurssi


Miten yrityksessäsi puhutaan projekteissa työskentelevistä ihmisistä? Ovatko he projektihenkilöstöä, projektiryhmän jäseniä vai kenties – resursseja?

Yrityksissä puhutaan nykyään paljon resursseista. Näin on tilanne myös projektien kohdalla. Itse asiassa koko projektien johtamistyö mielletään usein nimenomaan resurssien käytön optimoinniksi ja hallinnaksi.

Tyypillisesti resursseilla ei tällöin tarkoiteta pelkästään projektin taloudellisia, materiaalisia ja ajallisia puitteita, vaan myös projektissa työskenteleviä ihmisiä.

Toisin sanoen myös ihmisistä puhutaan lähinnä vain hallittavina tuotannontekijöinä. Muiden tuotannontekijöiden tapaan heitä vain käytetään projektin eri vaiheissa ja heidän käyttöään projektissa myös seurataan.

Kuitenkaan ihmiset eivät koskaan ole pelkkiä resursseja. Ihmiset ovat ihmisiä. 

Ihmisten käsittely projektin resursseina ei kannata

Projektien taloudelliset ja materiaaliset puitteet ovat ehdottomasti resursseja. Myös käytettävissä oleva aika voidaan hyvin mieltää projektin resurssiksi.

Sen sijaan ihmisten rinnastaminen projektien taloudellisiin, materiaalisiin ja ajallisiin puitteisiin ei ole lainkaan ongelmatonta.

Jos ihmisistä puhutaan resursseina, heidät käytännössä pelkistetään koneen osiksi. Osiksi, jotka vain suorittavat tiettyjä ennaltamääritettyjä tehtäviä ja jotka ovat tarvittaessa suoraan vaihdettavissa toisiin.

Yrityksen kannalta tämä taas merkitsee menetettyjä mahdollisuuksia. 

Ihmisten käsittely resursseina nimittäin hukkaa helposti sen näkökohdan, että ihmiset ovat ajattelevia, tuntevia ja luovia eläviä olentoja. Parhaimmillaan he kykenevät saamaan aikaan paljon enemmän kuin mitä kukaan osaa suunnitella etukäteen.

Jos tämä tosiasia unohdetaan, on yrityksen projekteissa hyvin vaikea luoda mitään uutta – mikä nykypäivänä olisi yrityksen kuin yrityksen menestyksen edellytys.

Siksipä ihmisten alistaminen pelkiksi resursseiksi ei oikeastaan kannata. Edes puheessa.


Ihmisistä ei kannata puhua projektin resursseina, sillä silloin heitä tulee helposti myös käsitelleeksi sellaisina. Eikä se ole yrityksen etu.


Kuva: Gerd Altmann / Pixabay