Projektien hyötyjen johtaminen 2.0


Toisinaan jotkin projektit voivat vaikuttaa totaalisen hyödyttömiltä. 

Varsinkin jälkikäteen arvioitaessa on helppo pitää turhana esimerkiksi sellaista projektia, joka ei ole saavuttanut tavoitteitaan. Sehän ei näytä saaneen aikaiseksi muuta kuin kuluja.

Toisaalta vaikka tavoitteet olisikin jossain tietyssä projektissa saavutettu, niiden saavuttamisella ei olekaan saatu aikaan sitä, mitä oli tarkoitus.

Toisin sanoen tällainenkin projekti vaikuttaisi olleen turha.

Silti loppujen lopuksi tuskin mikään projekti on koskaan täydellisen hyödytön. Projektista saatava todellinen hyöty ei nimittäin välttämättä ole se, miltä puusta katsoen näyttäisi.

Projektien hyödyt eivät ole vain taloudellisia

Nykyään on muodikasta puhua projektien hyötyjen johtamisesta. Tässä keskustelussa projektien hyötyjä lähestytään pitkälti taloudellisesta näkökulmasta: miten paljon projektit suoraan pienentävät yrityksen kustannuksia tai lisäävät sen tuottoja.

Projekteista voi kuitenkin olla myös muuntyyppisiä hyötyjä, joista erityisesti kolme on ylitse muiden:

  • Ensinnäkin projektista kuin projektista voidaan saada tärkeitä oppeja tulevaisuuden varalle. Vaikka projektissa ei sinänsä olisi saatu mitään erityisempää aikaan, siitä voi oikeastaan aina ammentaa jotain opittavaa.
  • Toisekseen projekteilla voi olla yritykselle merkittäviä imagohyötyjä. Vaikka projekti olisi taloudellisesti hyvinkin kannattamaton, sen avulla voidaan luoda kuvaa yrityksestä juuri tietynlaisena toimijana.
  • Kolmanneksi projekteihin liittyy usein myös erilaisia organisaatiopoliittisia hyötyjä. Näistä hyödyistä ei kukaan välttämättä puhu ääneen, mutta ne voivat olla tärkeämpiä kuin mikään muu. Projektia voidaan esimerkiksi käyttää oikeuttamaan joitakin jo tehtyjä ratkaisuja organisaatiossa.

Tällaisten hyötyjen saavuttaminen voi etenkin ajan myötä osoittautua yritykselle ja sen johdolle jopa arvokkaammaksi kuin projektin suorat taloudelliset hyödyt. 

Niinpä vaikka projekti ei saavuttaisikaan virallisia tavoitteitaan tai sen suorat taloudelliset hyödyt muuten olisivat vaatimattomia, se ei silti välttämättä ole ollenkaan hyödytön – päinvastoin.


Projektien hyötyjen johtaminen on muutakin kuin taloudellisten hyötyjen maksimointia. Projektin suorilla taloudellisilla hyödyillä ei välttämättä ole edes mitään väliä, jos projektista on saatavissa muita tarpeeksi merkittäviä hyötyjä.


Kuva: Mohamed Hassan / Pixabay