Miksi projektikoulutus ei toimi?


Miten tämä on mahdollista? Firma on kaatanut tonnitolkulla rahaa erilaisiin projektikoulutuksiin. Silti samat vanhat ongelmat vain jatkuvat: aikataulut ja budjetit eivät pidä ja tuloksetkin ovat mitä ovat. Miksi näin?

Sitä mukaa kun projekteja on alettu tehdä eri aloilla yhä enemmän, myös kysyntä erilaisille projektikoulutuksille on lisääntynyt. 

Erityisesti suosiossa ovat nk. projektinhallintakoulutukset – ja mikseivät olisi: kukapa voisi vastustaa kouluttajien lupauksia siitä, että koulutuksen käymällä projektin kuin projektin voi saada tehokkaasti hallintaan.

Koulutusten tulokset voivat kuitenkin tuottaa pettymyksen. 

Vaikka kouluttajat olisivat olleet kuinka hyviä tahansa ja koulutuksissa opittu iso liuta konkreettisia työkaluja ja tekniikoita arjen projektityön suunnitteluun ja valvontaan, projektit edelleenkin tökkivät.

Missä siis vika?

Projektikoulutus kuntoon

Itse asiassa yksi keskeinen syy monien projektikoulutusten toimimattomuuteen on nimenomaan se, että niissä yleensä keskitytään lähinnä erilaisiin projektinhallinnan työkaluihin ja tekniikoihin.

Niiden käyttö ei kuitenkaan takaa projektien menestystä. Työkalut ja tekniikat ovat kuitenkin loppujen lopuksi vain varsin pieni osa projektityön ja sen johtamisen arkitodellisuutta. 

Sen sijaan projektien onnistumisen kannalta keskeisimmällä sijalla on ennen kaikkea ihmisten välinen vuorovaikutus ja yhteistyö.

Niin tärkeitä kuin erinäiset työkalut ja tekniikat saattavatkin olla, pelkkä niiden opettelu ei riitä varmistamaan ihmisten toimivaa vuorovaikutusta ja yhteistyötä projekteissa.

Työkalukurssien rinnalle tarvitaankin myös koulutusta, joka keskittyy nimenomaan ihmisten vuorovaikutuksen ja yhteistyön edistämiseen projektien arjessa.

Tätä kautta myös niistä projektinhallinnan työkaluista ja tekniikoista on mahdollista saada enemmän irti.


Työkaluihin keskittyvät projektinhallintakurssit eivät riitä. Niiden rinnalla kannattaa järjestää myös projektikoulutusta, jossa keskitytään nimenomaan ihmisten yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen.


Kuva: Mohamed Hassan / Pixabay