Miten lähestyt projektitoiminnan ongelmia?


Usein pahimpia projektitoiminnan ongelmia tuntuvat olevan asiat, joihin ei ainakaan lyhyellä tähtäimellä itse pysty vaikuttamaan.

Ongelmia aiheuttavat esimerkiksi yrityksen tietojärjestelmät puutteineen tai erilaiset yrityksen ulkopuoliset tekijät. 

Toisin sanoen ongelmat tuntuvat olevan enimmäkseen muualla kuin omassa toiminnassa. Siten projektitoiminnan ongelmille ei myöskään näyttäisi voivan tehdä oikeastaan mitään.

Tällainen ajattelu on kuitenkin merkittävä kehittämisen este.

Se nimittäin johtaa helposti myös ajattelemaan, että koska ongelmille ei voi itse tehdä mitään, ei niille tarvitsekaan tehdä mitään. 

Tämä taas tarjoaa loistavan verukkeen olla kyseenalaistamatta omaa toimintaa sen enempää – vaikka juuri se olisi toiminnan kehittämisen kannalta ensiarvoisen tärkeää.

Yllättävän moniin ongelmiin voi vaikuttaa

On totta, että monet projektitoiminnassa koetuista ongelmista ovat itse kunkin omien vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella. 

Yllättävän suuri osa niistä ei kuitenkaan ole. Yllättävän suureen osaan ongelmista on mahdollista omalla toiminnallaan ja yrityksen toimintatapoja kehittämällä vaikuttaa. 

Lisäksi monet omien vaikutusmahdollisuuksien ulottumattomissa olevat asiat ovat sellaisia, joiden vaikutuksia voi pyrkiä jollain tavalla omassa arjessa kiertämään.

Toisin sanoen vaikka itse ongelmien aiheuttajille ei voisikaan mitään, aina on mahdollista pohtia, miten niistä aiheutuvia ongelmia voisi yrittää omalla toiminnallaan pienentää.

Loppujen lopuksi kyse on vain siitä, miten ongelmia lähestyy: lyökö hanskat valmiiksi tiskiin vai pyrkiikö aktiivisesti kyseenalaistamaan ja muokkaamaan omaa toimintaa.


Projektitoiminnassa on aina ongelmia. Ongelmien käsittelyssä huomio kannattaa kiinnittää ennen kaikkea asioihin, joihin itse pystyy omalla toiminnallaan vaikuttamaan.


Kuva: ijmaki / Pixabay